Степанівська Перша сільська об'єднана громада

Приазовського району

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС НА ПОСАДУ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ У КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ СТЕПАНІВСЬКОЇ ПЕРШОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ частина 1

Дата: 25.09.2019 14:24
Кількість переглядів: 361

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає загальні засади проведення конкурсу 
на посаду керівника навчально-виховного комплексу, що перебуває 
у комунальній власності Степанівської Першої сільської ради Приазовського району Запорізької області.

 

1.2. Положення розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, законів України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про захист персональних даних», «Про запобігання корупції», наказу Міністерства освіти  і науки України від 28.03.2018 № 291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16.04.2018 за № 454/31906, тощо.

 

1.3. Терміни, що вживаються у цьому Положенні:

- власник – Степанівська Перша сільська рада, яка є засновником закладу загальної середньої освіти, що перебуває у комунальній власності;

- заклад – юридична особа публічного права, основним видом діяльності якої є освітня діяльність у сфері загальної середньої освіти, створена Степанівською Першою сільською радою Приазовського району Запорізької області;

- освітня діяльність – діяльність суб’єкта освітньої діяльності, спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у формальній та/або неформальній освіті;

- орган управління – Степанівська Перша сільська рада, уповноважений орган засновника.

Зміст інших понять і термінів визначений Законом України «Про освіту» та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють правовідносини 
у сфері освіти.

 

2. ВИМОГИ ДО КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 

2.1. Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, 
яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра 
та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, вільно володіє державною мовою.

 

2.2. Одна і та сама особа не може бути керівником закладу загальної середньої освіти більше ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше). Після закінчення другого строку перебування на посаді  особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі загальної середньої освіти або продовжити роботу в тому самому закладі на іншій посаді.

 

2.3. Не може бути призначена на посаду керівника закладу загальної середньої освіти особа, яка:

за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- є близькою особою або членом сім’ї майбутніх підлеглих;

- є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно 
до статутних документів здійснює управління майном закладу загальної середньої освіти, галузеву політику і розвиток закладу загальної середньої освіти.

 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 

3.1. Керівник закладу загальної середньої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до цього Положення, строком на шість років (строком на два роки – для особи, 
яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії.

 

3.2. Кандидата на посаду керівника закладу визначає конкурсна комісія 
за результатами відкритого та публічного конкурсного відбору на зайняття цієї посади.

 

3.3. Організацію та проведення конкурсного відбору, а також роботу конкурсної комісії забезпечує орган управління.

 

3.4. Конкурс складається з таких етапів:

 

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

 

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

 

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь 
у конкурсі;

 

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

 

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

 

7) проведення конкурсного відбору;

 

8) визначення переможця конкурсу;

 

9) оприлюднення результатів конкурсу.

 

3.5. Рішення про проведення конкурсу приймає орган управління:

- не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;

- упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного 
з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

 

3.6. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті

органу управління (Степанівської Першої сільської ради https://stepanivska1-gromada.gov.ua ) наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:

- повне найменування і місцезнаходження закладу;

- найменування посади та умови оплати праці;

- кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»;

- вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів 
для участі у конкурсі;

- дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;

- прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

 

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить чинному законодавству.

 

 

 

 

4. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ

 

4.1. Для проведення конкурсного відбору орган управління затверджує персональний склад конкурсної комісії з рівною кількістю представників кожної із сторін, визначених статтею 26 Закону України «Про загальну середню освіту». До складу конкурсної комісії входять представники органу управління, трудового колективу відповідного закладу загальної середньої освіти, громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти. Розгляд, та подання кандидатів здійснюється комісією з гуманітарних питань Степанівської Першої сільської ради.

До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися експерти у сфері загальної середньої освіти.

Затверджує конкурсну комісію голова Степанівської Першої сільської ради.

 

4.2. Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 4 до 16 осіб.

 

4.3. Орган управління протягом 3 робочих днів інформує заклад загальної середньої освіти про оголошення конкурсу на посаду керівника цього закладу та необхідність надання кандидатур для включення до складу конкурсної комісії від трудового колективу та громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти.

Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу обираються на загальних зборах трудового колективу та подаються до органу управління не пізніше 5 робочих днів після отримання інформаційного повідомлення.

Кандидатури до складу конкурсної комісії від громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти обираються 
із загалу батьків відповідного закладу загальної середньої освіти згідно 
зі ст.28 Закону України «Про освіту» та подаються до органу управління 
не пізніше 5 робочих днів після отримання інформаційного повідомлення.

 

4.4. Комісія з гуманітарних питань Степанівської Першої сільської ради , протягом 5 робочих днів з дати опублікування оголошення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, подає до органу управління кандидатури для включення до персонального складу конкурсної комісії.

 

4.5. Кандидатури до складу конкурсної комісії, від комісії з гуманітарних питань Степанівської Першої сільської ради, визначаються розпорядженням голови Степанівської Першої сільської ради.

У випадку створення декількох конкурсних комісій з обрання керівників закладів загальної середньої освіти, один і той же працівник органу управління може брати участь у різних конкурсних комісіях.

 

4.6. Для включення до складу конкурсної комісії кандидатур, запропонованих трудовим колективом закладу, громадським об’єднанням батьків учнів (вихованців) закладу та громадським об’єднанням керівників закладів загальної середньої освіти головуючими на загальних зборах до органу управління письмово та електронною поштою подаються:

супровідний лист у довільній формі із зазначенням двох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії;

- заява кандидата на включення до складу конкурсної комісії за формою, встановленою органом управління;

- анкета кандидата на включення до складу конкурсної комісії за формою, встановленою органом управління;

- копія протоколу загальних зборів трудового колективу;

- копія листка реєстрації із підписами членів трудового колективу, 
які брали участь у загальних зборах.

 

4.8. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- є представником від трудового колективу закладу загальної середньої освіти, на посаду якого проводиться конкурс та претендує даний представник колективу;

- є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

 

4.9. Члени конкурсної комісії зобов'язані не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсного добору.

Перед початком розгляду документів, поданих кандидатами на участь 
у конкурсному доборі, член конкурсної комісії зобов'язаний повідомити 
про конфлікт інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об'єктивному виконанню ним обов'язків, про що зазначається 
у протоколі.

Член конкурсної комісії, який повідомив про конфлікт інтересів, участі 
в голосуванні не бере.

 

4.10. За результатами поданих кандидатур Степанівська Перша сільська рада протягом 5 днів готує наказ щодо створення конкурсної комісії та її складу.

 

4.11. Голова Степанівської Першої сільської ради у розпорядженні щодо створення конкурсної комісії призначає секретаря конкурсної комісії з числа своїх працівників.

Секретар конкурсної комісії:

1) забезпечує скликання за дорученням голови конкурсної комісії 
її засідання;

2) формує проект порядку денного засідань конкурсної комісії;

3) здійснює підготовку засідань конкурсної комісії;

4) виконує доручення голови конкурсної комісії, пов'язані з організацією проведення засідань конкурсної комісії;

5) веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії, які підписують усі члени конкурсної комісії.

6) бере участь у засіданнях конкурсної комісії без права голосу;

7) бере участь без права голосу у загальних зборах трудового колективу 
з обрання кандидатур до складу конкурсної комісії.

 

4.12. Організаційною формою роботи конкурсної комісії є засідання. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу.

 

4.13. Перше засідання конкурсної комісії відкриває її секретар, який виносить на обговорення та голосування питання щодо обрання голови конкурсної комісії.

Голова конкурсної комісії обирається членами конкурсної комісії 
з їх числа
 шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів конкурсної комісії, присутніх на засіданні. Після обрання голова конкурсної комісії продовжує засідання.

 

4.14. Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії розміщується на офіційному веб-сайті Степанівської Першої сільської ради.

 

4.15. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, 
які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії 
та оприлюднюються на веб-сайті
Степанівської Першої сільської ради впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

Член конкурсної комісії, не згодний з прийнятим рішенням, може письмово висловити свою окрему думку з відповідного питання, яка додається до протоколу засідання.

4.16. Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості.

Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку засновника, його представників.

 

 

 

 

5. ВИМОГИ ЩОДО ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ

 

5.1. Усі бажаючі, які відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, можуть взяти участь у конкурсі.

 

5.2. Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти кандидати подають такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

- довідку про відсутність судимості;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

 

5.3. Визначені у пункті 5.2. документи кандидати подають особисто 
(або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії 
у визначений в оголошенні строк, що становить 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

 

5.4. Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

 

5.5. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

 

5.6. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

- перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

- приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

оприлюднює на веб-сайті Степанівської Першої сільської ради перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі.

 

5.7. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, 
на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам.

Результати розгляду документів невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії та/або резюме.

 

5.8. Усі зацікавлені особи протягом трьох днів із дня оприлюднення переліку осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі, можуть подавати пропозиції та зауваження щодо їх кандидатур на електронну пошту Степанівської Першої сільської ради, що передаються до конкурсної комісії.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь